Стегач за црева од американски тип од тешка работа